według powierzchni
od do

Wyszukiwanie zaawansowane
Menu Główne
Katalog projektów
Projekty domów
Projekty budynków gospodarczych i komercyjnych
Zamów projekt
Zdjęcia z realizacji projektów
Nasze Porady
słownik budowlany
koszty budowy
informator kredytowy
poradnik inwestora
najczęściej zadawane pytania
zapytaj architekta
Niezbędnik
informuj o nowościach
Budując dom dla siebie zbuduj też domek dla ptaków
bezpłatne dodatki do projektu
dodaj do ulubionych
Informator kredytowy

Jeśli koszty budowy domu przekraczają Twoje możliwości finansowe i zamierzasz wesprzeć się kredytem musisz wiedzieć, iż podstawowym warunkiem otrzymania kredytu na budowę domu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu.

Zdolność kredytową bank oblicza na podstawie Twoich dochodów. Po odjęciu comiesięcznych zobowiązań (czynszu, rachunków, innych spłat), na osobę musi pozostać ok. 300 - 500 zł miesięcznie (w zależności od banku). Co ważne jako zobowiązanie banki doliczają również przyszłe koszty związane z utrzymaniem domu, ewentualnymi kosztami dojazdów do pracy etc. Na stronach internetowych większości banków znajdują się kalkulatory, dzięki którym szybko obliczysz, na jaki kredyt Cię stać. Na stronie www.kbprojekt.pl nasze biuro projektowe podaje przykładowe koszty budowy każdego projektu. Korzystając z tych wyliczeń jesteś w stanie wybrać odpowiedni budynek, którego budowa będzie odpowiadać zasobności Twojego portfela. Jest wśród nich również spora oferta budynków, które można określić jako tanie domy.

Aktualnie można dostać kredyt, jeśli jest się zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony od minimum 6 miesięcy. Dochody uzyskane z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie traktowane są jako dochód dodatkowy. Kredyt można brać wspólnie we dwie, a nawet więcej osób, przy czym osoby te nie muszą być ze sobą spokrewnione. Jest to jeden ze sposobów na podniesienie wiarygodności kredytowej.

Kredyt musi mieć zabezpieczenie (bank musi mieć możliwość odzyskania pieniędzy, w sytuacji, gdy nie będziesz w stanie spłacać kredytu). Podstawowe zabezpieczenia kredytu to: hipoteka na kredytowanej (także jeśli dom, mieszkanie jest w budowie) lub innej nieruchomości, także należącej do osoby trzeciej, lokata, ubezpieczenie kredytu.

Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które będą pomocne przy wyborze kredytu.

1. <x>Przegląd ofert zacznij od banku, w którym posiadasz konto.</x>
Często banki oferują swoim klientom szczególne warunki np. obniżone oprocentowanie kredytu lub nie pobierają opłat za jego przyznanie. Na pewno możecie liczyć na szybszą ocenę Państwa zdolności kredytowej.

2. <x>Przyjrzyj się ofertom innych banków.</x>
Zwróć uwagę na koszty kredytu. Koszt kredytu zależy od wielu składników, najważniejszy to oprocentowanie, które składa się z marży banku i stawki WIBOR (dla kredytów złotówkowych), LIBOR (dla kredytów dolarowych i we frankach szwajcarskich) lub EURIBOR (dla kredytów w euro).
Większość banków żąda też opłaty:
- za udzielenie kredytu
- za podwyższenie kwoty kredytu
- niekiedy za przedterminową spłatę całości lub części
- za przewalutowanie (zmianę waluty w jakiej zaciągnięto kredyt)
- za wydłużenie okresu kredytowania
- za wycenę nieruchomości
- za wizytę inspektora banku na placu budowy
- za ubezpieczenie kredytu do czasu założenia księgi wieczystej dla kredytowanej nieruchomości
Staraj się w negocjacjach obniżyć te kwoty do minimum.

3. <x>Uważaj na promocje polegające na obniżonym oprocentowaniu przez rok lub pierwsze dwa lata.</x>
Kredyt spłaca się nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, więc roczna redukcja oprocentowania nie wpłynie znacząco na jego koszt. Szukaj banku, który oferuje obniżone oprocentowanie w całym okresie kredytowania.

4. <x>Raty równe czy malejące?</x>
Rata kredytu składa się z kapitału i odsetek. Kapitał to pieniądze, które dostałeś od banku. Odsetki to kwota pobierana przez bank za udostępnienie kapitału. Wybierając raty równe, co miesiąc będziesz płacił tyle samo. W przypadku rat malejących na początku zapłacisz więcej, ale z każdym miesiącem rata będzie coraz niższa (szybciej spłacasz kapitał, dlatego odsetki w każdym kolejnym miesiącu naliczane są już od mniejszej kwoty). Spłata w ratach równych pozwala łatwiej zaplanować domowy budżet, gdyż obciążenia z tytułu kredytu są takie same, jednak suma wszystkich odsetek, jakie oddajesz bankowi w całym okresie spłaty, będzie wyższa niż w przypadku rat malejących.

5. <x>Kredyt w walucie obcej.</x>
Jeśli zaciągasz kredyt w walucie obcej, pamiętaj, że bank wypłaci go w złotówkach po kursie kupna danej waluty. Spłacany będzie natomiast już po wyższym kursie sprzedaży. Im większa różnica między tymi kursami, tym gorzej dla Ciebie.

6. <x>Minimalny udział własny.</x>
Obecnie wiele banków proponuje kredyt na 100% wartości nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że udzielając takiego kredytu, bank będzie wymagał tzw. ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Z reguły wkład własny kredytobiorcy wynosi 10-20%, więc jego ubezpieczenie nie jest wysoką kwotą. Warto wiedzieć, że banki często stosują rozmaite promocje (niższe oprocentowanie, brak prowizji lub niższą prowizję, nieco rozluźnione warunki przyznania kredytu) dla osób, które biorą kredyt na mniej niż połowę wartości inwestycji. Co ciekawe jeśli rzeczoznawca bankowy wyceni nieruchomość na kwotę wyższą niż kwota kredytu, jaki zaciągamy aby ją nabyć, to różnica ta traktowana jest jako wkład własny (w większości banków). Wycena nieruchomości jest odpłatna i obowiązkowa.

7. <x>Sprawdź elastyczność banku.</x>
Dowiedz się, czy w trakcie spłaty możliwa jest zmiana warunków umowy np. waluty, wcześniejsza spłata kredytu, nadpłata raty itp. Spytaj o wysokość prowizji w tych sytuacjach. Dowiedz się czy i na jakich warunkach będziesz mógł skorzystać z „wakacji kredytowych", czyli zawieszenia miesięcznej raty. Jeśli obawiasz się, że w trakcie spłaty kredytu możesz stracić pracę, dowiedz się, czy bank oferuje ubezpieczenie od bezrobocia.

8. <x>Wybierz bank i złóż wymagane dokumenty. </x>
Wniosek kredytowy dostaniesz w banku lub znajdziesz w internecie. Dodatkowo dołącz:
- świadectwo z zakładu pracy, że jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
- zaświadczenie o zarobkach na formularzu bankowym
- wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy (lub oświadczenie, że go nie masz)
- wyciąg z karty kredytowej (lub oświadczenie, że jej nie masz)
- dowód osobisty

Dodatkowo (przy budowie domu)
- dowód własności działki (akt notarialny kupna) i wypis z księgi wieczystej
- pozwolenie na budowę
- kosztorys budowy
- projekt domu
- zaświadczenie, że nie zalegasz z podatkiem od nieruchomości
- polisę ubezpieczeniową nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku działki nieobowiązuje)
- wyrys i wypis z ewidencji gruntów
- PIT z ostatniego roku

Jeśli dodatkowo pracujesz na umowę zlecenie, umowę o dzieło, dodatkowo dostarcz:
- oryginały umów - zleceń lub umów o dzieło (zakończonych lub aktualnie wykonywanych)
- oświadczenie pracodawcy, że zamierza podtrzymywać ten rodzaj stosunku pracy w przyszłości
- PIT-y z ostatniego roku oraz zakończonych miesięcy roku bieżącego potwierdzone przez Urząd Skarbowy
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z krajowej księgi rejestru sądowego
- REGON, NIP, zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze zobowiązaniami
- książkę przychodów i rozchodów, PIT za ostatni miesiąc i PIT za ubiegły rok, albo
- kartę podatkową, PIT-y z ostatnich lat potwierdzone przez US, albo ryczałtowcy PIT 27 lub PIT 28 z ostatniego roku, pisemne oświadczenie o wysokości
- dochodów za ostatnie półrocze lub bilans i rachunek wyników za ostatni rok, umowę spółki, decyzję walnego zgromadzenia o podziale dywidendy.

Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej mogą stanowić podstawę do przyznania kredytu i określenia zdolności kredytowej tylko w przypadku jeśli jest ona prowadzona minimum 2 lata w tej samej branży. W innym wypadku dochody te stanowić będą wartość dodatkową a podstawą do podjęcia decyzji przez bank o możliwości udzielenia kredytu będzie umowa o pracę na czas niekreślony.

Jeśli za kredyt budujesz dom czy mieszkanie z deweloperem lub spółdzielnią, bank sprawdzi także ich. Będzie też chciał zobaczyć Twoją umowę przedwstępną, poznać zaawansowanie wpłat.
Bank ponadto sprawdzi, czy nie jesteś kredytobiorcą lub żyrantem w innym banku lub czy nie ubiegałeś się o kredyt u konkurencji, ale Ci go odmówiono.
Teraz pozostaje już tylko czekać aż bank zweryfikuje dostarczone dokumenty i podejmie decyzję, dzięki której będziesz mógł rozpocząć starania o projekt domu i jego realizację. Najczęściej zabiera to ok. tygodnia, ale niektóre banki są w stanie podać wstępną decyzję już następnego dnia. Należy jednak pamiętać, że w okresie wakacyjnym, kiedy to zazwyczaj składna jest maksymalna na przestrzeni roku ilość wniosków kredytowych, czas otrzymania decyzji może wydłużyć się nawet do kilku miesięcy.

RANKING KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH
(wg serwisu TotalMoney.pl, listopad 2010)

Kredyt w Euro:
Najlepszą tego rodzaju propozycję udostępnia aktualnie Deutsche Bank, drugi w rankingu kredytów mieszkaniowych jest Kredyt Bank. Na trzeciej pozycji uplasowała się oferta Raiffeisen Banku, kolejne miejsca zajęły banki PKO BP oraz bank DnB Nord.

Kredyt w złotówkach:
Bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu najkorzystniejszych kredytów hipotecznych w PLN okazał się Bank Pekao S.A. Kolejne miejsca zajęły Kredyt Bank, PKO BP, Millenium Bank, Nordea Bank.

Aktualnie banki proponują swoim klientom liczne promocje związane z obniżaniem kosztów kredytów. Duża liczba banków nie nalicza prowizji a niemalże wszystkie znacznie obniżyły koszty kredytu naliczając marżę wysokości około 1 pp.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: MaWi A.I. 

GotLink.pl
Copyright (c) 2008. WebSS Studio